A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/home/mjscolom/public_html/app/cache/768e184e18c60c11de5d092dbe6f5acbb86101638fe0dc07f667aceeeac18977): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 156

Backtrace:

File: /home/mjscolom/public_html/app/third_party/MX/Loader.php
Line: 173
Function: _ci_load_library

File: /home/mjscolom/public_html/app/libraries/Ion_auth.php
Line: 66
Function: library

File: /home/mjscolom/public_html/app/third_party/MX/Loader.php
Line: 173
Function: _ci_load_library

File: /home/mjscolom/public_html/app/third_party/MX/Loader.php
Line: 192
Function: library

File: /home/mjscolom/public_html/app/third_party/MX/Loader.php
Line: 153
Function: libraries

File: /home/mjscolom/public_html/app/third_party/MX/Loader.php
Line: 65
Function: initialize

File: /home/mjscolom/public_html/app/modules/home/controllers/Home.php
Line: 9
Function: __construct

File: /home/mjscolom/public_html/index.php
Line: 289
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/mjscolom/public_html/app/cache)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/mjscolom/public_html/app/third_party/MX/Loader.php
Line: 173
Function: _ci_load_library

File: /home/mjscolom/public_html/app/libraries/Ion_auth.php
Line: 66
Function: library

File: /home/mjscolom/public_html/app/third_party/MX/Loader.php
Line: 173
Function: _ci_load_library

File: /home/mjscolom/public_html/app/third_party/MX/Loader.php
Line: 192
Function: library

File: /home/mjscolom/public_html/app/third_party/MX/Loader.php
Line: 153
Function: libraries

File: /home/mjscolom/public_html/app/third_party/MX/Loader.php
Line: 65
Function: initialize

File: /home/mjscolom/public_html/app/modules/home/controllers/Home.php
Line: 9
Function: __construct

File: /home/mjscolom/public_html/index.php
Line: 289
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mjscolom/public_html/ci.sys/core/Exceptions.php:272)

Filename: controllers/Home.php

Line Number: 337

Backtrace:

File: /home/mjscolom/public_html/app/modules/home/controllers/Home.php
Line: 337
Function: setcookie

File: /home/mjscolom/public_html/app/modules/home/controllers/Home.php
Line: 77
Function: single

File: /home/mjscolom/public_html/index.php
Line: 289
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mjscolom/public_html/ci.sys/core/Exceptions.php:272)

Filename: libraries/Template.php

Line Number: 89

Backtrace:

File: /home/mjscolom/public_html/app/libraries/Template.php
Line: 89
Function: setcookie

File: /home/mjscolom/public_html/app/modules/home/controllers/Home.php
Line: 424
Function: view_public

File: /home/mjscolom/public_html/app/modules/home/controllers/Home.php
Line: 77
Function: single

File: /home/mjscolom/public_html/index.php
Line: 289
Function: require_once

Khutbah Idul Adha 1441 H
Kurban

Khutbah Idul Adha 1441 H

Ringkasan

Khutbah Idul Adha 1441 H

BERKURBAN: IKATAN RITUAL SPIRITUAL DAN SOSIAL

Oleh Ust. Abdurrohman Azzuhdi

Ϻ┘äÏ│┘äϺ┘à Ï╣┘ä┘è┘â┘à ┘ê Ï▒Ï¡┘àÏ® Ϻ┘ä┘ä┘ç ┘ê Ï¿Ï▒┘âϺϬ┘ç

Khutbah I

 Ïº┘ä┘ä┘ç Ïú┘âÏ¿Ï▒ 3 x Ϻ┘ä┘ä┘ç Ïú┘âÏ¿Ï▒ 3 x Ϻ┘ä┘ä┘ç Ïú┘âÏ¿Ï▒ 3 x

 Ïº┘ä┘ä┘ç┘Å Ïú┘Ä┘â┘ÆÏ¿┘ÄÏ▒┘Å ┘â┘ÄÏ¿┘É┘è┘ÆÏ▒┘ïϺÏî ┘ê┘ÄϺ┘ä┘ÆÏ¡┘Ä┘à┘ÆÏ»┘Å ┘ä┘ä┘ç┘É ┘â┘ÄϽ┘É┘è┘ÆÏ▒┘ïϺÏî ┘ê┘ÄÏ│┘ÅÏ¿┘ÆÏ¡┘ÄϺ┘å┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘É Ï¿┘Å┘â┘ÆÏ▒┘ÄÏ®┘ï ┘ê┘ÄÏú┘ÄÏÁ┘É┘è┘Æ┘äϺ┘ï. ┘äϺ┘Ä ÏÑ┘É┘ä┘Ä┘ç┘Ä ÏÑ┘É┘äϺ┘æ┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘Å ┘ê┘ÄÏ¡┘ÆÏ»┘Ä┘ç┘ÅÏî ÏÁ┘ÄÏ»┘Ä┘é┘Ä ┘ê┘ÄÏ╣┘ÆÏ»┘Ä┘ç┘ÅÏî ┘ê┘Ä┘å┘ÄÏÁ┘ÄÏ▒┘Ä Ï╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘Ä┘ç┘ÅÏî ┘ê┘ÄÏú┘ÄÏ╣┘ÄÏ▓┘æ┘Ä Ï¼┘Å┘å┘ÆÏ»┘Ä┘ç┘Å ┘ê┘Ä┘ç┘ÄÏ▓┘Ä┘à┘Ä Ïº┘äÏú┘ÄÏ¡┘ÆÏ▓┘ÄϺϿ┘Ä ┘ê┘ÄÏ¡┘ÆÏ»┘Ä┘ç┘Å. ┘äϺ┘Ä ÏÑ┘É┘ä┘Ä┘ç┘Ä ÏÑ┘É┘äϺ┘æ┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘Å ┘ç┘Å┘ê┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘Å Ïú┘Ä┘â┘ÆÏ¿┘ÄÏ▒┘Å. Ϻ┘ä┘ä┘ç┘Å Ïú┘Ä┘â┘ÆÏ¿┘ÄÏ▒┘Å ┘ê┘Ä ┘ä┘ä┘ç┘É Ïº┘ä┘ÆÏ¡┘Ä┘à┘ÆÏ»┘Å.

 Ïº┘Ä┘ä┘ÆÏ¡┘Ä┘à┘ÆÏ»┘Å ┘É┘ä┘ä┘ç┘É Ïº┘ä┘æ┘ÄÏ░┘É┘è┘Æ Ïº┘Ä┘à┘ÄϺϬ┘Ä ┘ê┘Ä Ïº┘ÄÏ¡┘Æ┘è┘Ä┘ë

Ϻ┘Ä┘ä┘ÆÏ¡┘Ä┘à┘ÆÏ»┘Å ┘ä┘ä┘ç┘É Ïº┘ä┘æ┘ïÏ░┘É┘è┘Æ Ïú┘Ä┘à┘ÄÏ▒┘Ä┘å┘ÄϺ Ï¿┘ÉϺ┘äϬ┘æ┘Ä┘é┘Æ┘ê┘Ä┘ë ┘ê┘Ä ┘å┘Ä┘ç┘ÄϺ┘å┘ÄϺ Ï╣┘Ä┘å┘É ÏºÏ¬┘æ┘ÉÏ¿┘ÄϺÏ╣┘É Ïº┘ä┘Æ┘ç┘Ä┘ê┘Ä┘ë

Ϻ┘Ä┘ä┘ÆÏ¡┘Ä┘à┘ÆÏ»┘Å ┘ä┘ä┘ç┘É Ïº┘ä┘æ┘ÄÏ░┘É┘è┘Æ Ï¼┘ÄÏ╣┘Ä┘ä┘Ä ┘ä┘Ä┘å┘ÄϺ Ï╣┘É┘è┘ÆÏ»┘Ä Ïº┘ä┘Æ┘ü┘ÉÏÀ┘ÆÏ▒┘É ┘ê┘Ä Ïº┘Æ┘äÏú┘ÄÏÂ┘ÆÏ¡┘Ä┘ë

 Ïú┘ÄÏ┤┘Æ┘ç┘ÄÏ»┘Å Ïú┘Ä┘å┘Æ ┘äϺ┘Ä Ïº┘É┘ä┘Ä┘ç┘Ä ÏÑ┘É┘äϺ┘æ┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘Å  ┘å┘ÉÏ╣┘Æ┘à┘Ä Ïº┘ä┘Æ┘ê┘Ä┘â┘É┘è┘ä ┘ê┘Ä┘å┘ÉÏ╣┘Æ┘à┘Ä Ïº┘ä┘Æ┘à┘Ä┘ê┘Æ┘ä┘Ä┘ëÏî ┘ê┘ÄÏú┘ÄÏ┤┘Æ┘ç┘ÄÏ»┘Å Ïú┘Ä┘å┘æ┘Ä ┘à┘ÅÏ¡┘Ä┘à┘æ┘ÄÏ»┘ïϺ Ï╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘Å┘ç┘Å ┘ê┘ÄÏ▒┘ÄÏ│┘Å┘ê┘Æ┘ä┘Å┘ç┘Å ┘ê┘Ä ┘à┘Ä┘å┘Æ ┘è┘Å┘å┘Æ┘âÏ▒┘Å┘ç┘Å ┘ü┘Ä┘é┘ÄÏ»┘Æ ÏÂ┘Ä┘ä┘æ┘Ä ÏÂ┘Ä┘äϺ┘Ä┘äϺ┘ï Ï¿┘ÄÏ╣┘É┘èÏ»┘ïϺ.

 Ïº┘ä┘ä┘æ┘ç┘Å┘à┘æ┘Ä ÏÁ┘Ä┘ä┘æ┘É ┘ê┘ÄÏ│┘Ä┘ä┘æ┘É┘à┘Å Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘ë Ï│┘Ä┘è┘æ┘ÉÏ»┘É┘å┘ÄϺ ┘ê┘Ä Ï¡┘ÄÏ¿┘É┘è┘ÆÏ¿┘É┘å┘ÄϺ ┘à┘ÅÏ¡┘Ä┘à┘æ┘ÄÏ»┘ì Ϻ┘ä┘Æ┘à┘ÅÏÁ┘ÆÏÀ┘Ä┘ü┘Ä┘ëÏî ┘å┘ÄÏ¿┘É┘è┘æ┘É Ïº┘ä┘Æ┘ç┘ÅÏ»┘Ä┘ëÏî Ϻ┘ä┘æ┘ÄÏ░┘É┘è┘Æ ┘äϺ┘Ä ┘è┘Ä┘å┘ÆÏÀ┘É┘é┘Å Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ïº┘ä┘Æ┘ç┘Ä┘ê┘Ä┘ëÏî ÏÑ┘É┘å┘Æ ┘ç┘Å┘ê┘Ä ÏÑ┘É┘äϺ┘æ┘Ä ┘ê┘ÄÏ¡┘Æ┘è┘î ┘è┘Å┘ê┘ÆÏ¡┘Ä┘ëÏî ┘ê┘Ä Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘ë Ϻ┘Ä┘ä┘É┘ç┘É ┘ê┘Ä Ïú┘ÄÏÁ┘ÆÏ¡┘ÄϺϿ┘É┘ç┘É  ÏÑÏ░Ϻ Ϭ┘ÅϬ┘Æ┘ä┘Ä┘ë Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘è┘Æ┘ç┘É┘à┘Æ Ïú┘Ä┘è┘ÄϺϬ┘ŠϺ┘äÏ▒┘æ┘ÄÏ¡┘Æ┘à┘Ä┘å┘É Ï«┘ÄÏ▒┘æ┘Å┘ê┘ÆϺ Ï│┘Åϼ┘æ┘ÄÏ»┘ïϺ ┘ê┘ÄÏ¿┘Å┘â┘É┘è┘ïϺ.

 Ïº┘Ä┘ä┘ä┘æ┘Ä┘ç┘Å┘à┘æ┘Ä ÏºÏ¼┘ÆÏ╣┘Ä┘ä┘Æ┘å┘ÄϺ ┘à┘É┘à┘Ä┘å┘Æ Ïº┘ÉϬ┘æ┘ÄÏ¿┘ÄÏ╣┘Ä┘ç┘Å┘à┘Æ Ï¿┘ÉÏÑ┘ÉÏ¡┘ÆÏ│┘ÄϺ┘å┘ì Ϻ┘É┘ä┘Ä┘ë ┘è┘Ä┘ê┘Æ┘à┘É Ïº┘ä┘Æϼ┘ÄÏ▓┘ÄϺ.

 :Ïú┘Ä┘à┘æ┘ÄϺ Ï¿┘ÄÏ╣┘ÆÏ»┘Å 

 ┘ü┘Ä┘èϺ┘Ä Ï╣┘ÉÏ¿┘ÄϺϻ┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘É Ïú┘Ä┘ê┘ÆÏÁ┘É┘è┘Æ┘å┘É┘è ┘ê┘ÄϺ┘É┘è┘æ┘ÄϺ┘â┘Å┘à┘Æ Ï¿┘ÉϬ┘Ä┘é┘Æ┘ê┘Ä┘ë Ϻ┘ä┘ä┘ç┘É ┘ü┘É┘è┘Æ Ïº┘ä┘ä┘æ┘Ä┘è┘Æ┘ä┘É ÏÑ┘ÉÏ░┘ÄϺ Ï│┘Äϼ┘Ä┘ë ┘ê┘Ä┘ü┘É┘è┘Æ Ïº┘ä┘å┘æ┘Ä┘ç┘ÄϺÏ▒┘É ÏÑ┘ÉÏ░┘ÄϺ Ϭ┘Äϼ┘Ä┘ä┘æ┘Ä┘ë, ┘ê┘Ä ÏºÏ╣┘Æ┘ä┘Ä┘à┘Å┘ê┘ÆϺ Ïú┘Ä┘å┘æ┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘Ä Ï¬┘ÄÏ╣┘ÄϺ┘ä┘Ä┘ë ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä ┘ü┘É┘è Ïú┘Ä┘è┘ÄϺϬ┘É┘ç┘É Ïº┘ä┘ÆÏ╣┘Å┘ä┘Æ┘è┘ÄϺ:

ÏÑ┘É┘å┘Ä┘æϺ Ïú┘ÄÏ╣┘ÆÏÀ┘Ä┘è┘Æ┘å┘ÄϺ┘â┘Ä Ïº┘ä┘Æ┘â┘Ä┘ê┘ÆϽ┘ÄÏ▒┘Ä ┘ü┘ÄÏÁ┘Ä┘ä┘É┘æ ┘ä┘ÉÏ▒┘ÄÏ¿┘É┘æ┘â┘Ä ┘ê┘ÄϺ┘å┘ÆÏ¡┘ÄÏ▒┘Æ ÏÑ┘É┘å┘Ä┘æ Ï┤┘ÄϺ┘å┘ÉϪ┘Ä┘â┘Ä ┘ç┘Å┘ê┘Ä Ïº┘äÏú┘ÄÏ¿┘ÆϬ┘ÄÏ▒┘Ä.

 

Hadirin jama’ah shalat Idul Idha Masjid Jenderal Sudirman yang dimuliakan Allah

Mengawali khutbah pada pagi hari ini, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi khususnya, dan kaum muslimin umumnya, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta’ala dengan sebenar-benarnya takwa. Firman Allah “wa tazawwadu, fa inna khaira zaadit taqwa, wat taqunii ya ulil albab la’allakum tuflihun” (berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah ketakwaan. Maka bertakwalah kepada Aku (Allah) wahai orang yang memiliki pikiran jernih, agar kalian beruntung).

          Beruntung dalam hal ini adalah harapan kita bersama agar Allah segera mengangkat wabah covid-19 yang mendera seluruh alam. Selama ini tidak henti-hentinya kita berdoa di berbagai majelis agar dosa kita diampuni, wabah terangkat dan bumi kembali menjadi hijau serta senyum anak-anak kita ceria kembali.

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah

Sebenarnya syariat berkurban telah ada sejak generasi awal umat manusia. Pada masa Habil dan Qobil putera bapak kita semua Adam alaihissalam sebuah kebenaran atas syariat ditentukan atas penerimaan Allah terhadap persembahan mereka. Qabil bersedekah dengan pertanian hasil buminya, sedangkan Habil bersedekah dengan hewan ternaknya. Namun demikian Allah hanya menerima persembahan dari Habil, sebab Qabil memberi hasil bumi yang buruk. Berbeda dengan Habil yang memberikan hasil ternak terbaiknya.

Dalam al-Quran disebutkan:

┘ê┘ÄϺϬ┘Æ┘ä┘Å Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘è┘Æ┘ç┘É┘à┘Æ ┘å┘ÄÏ¿┘ÄÏú┘Ä ÏºÏ¿┘Æ┘å┘Ä┘è┘Æ ÏóÏ»┘Ä┘à┘Ä Ï¿┘ÉϺ┘ä┘ÆÏ¡┘Ä┘é┘æ┘É ÏÑ┘ÉÏ░┘Æ ┘é┘ÄÏ▒┘æ┘ÄÏ¿┘ÄϺ ┘é┘ÅÏ▒┘ÆÏ¿┘ÄϺ┘å┘ïϺ ┘ü┘ÄϬ┘Å┘é┘ÅÏ¿┘æ┘É┘ä┘Ä ┘à┘É┘å┘Æ Ïú┘ÄÏ¡┘ÄÏ»┘É┘ç┘É┘à┘ÄϺ ┘ê┘Ä┘ä┘Ä┘à┘Æ ┘è┘ÅϬ┘Ä┘é┘ÄÏ¿┘æ┘Ä┘ä┘Æ ┘à┘É┘å┘Ä Ïº┘ä┘ÆÏóÏ«┘ÄÏ▒┘É ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä ┘ä┘ÄÏú┘Ä┘é┘ÆϬ┘Å┘ä┘Ä┘å┘æ┘Ä┘â┘Ä ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä ÏÑ┘É┘å┘æ┘Ä┘à┘ÄϺ ┘è┘ÄϬ┘Ä┘é┘ÄÏ¿┘æ┘Ä┘ä┘ŠϺ┘ä┘ä┘æ┘Ä┘ç┘Å ┘à┘É┘å┘Ä Ïº┘ä┘Æ┘à┘ÅϬ┘æ┘Ä┘é┘É┘è┘å┘Ä.

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua anak Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima (kurban itu oleh Allah) dari salah seorang dari keduanya (kurban milik Habil) dan tidak diterima (kurban) dari yang lain (milik Qabil). Qabil berkata: Aku pasti akan membunuhmu. Berkatalah Habil: Sesungguhnya Allah (hanya) menerima (kurban) dari orang-orang yang bertaqwa.

Selanjutnya berkurban kembali disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim As. Sebagaimana keterangan dalam surat as-Shâffâtayat 102:

┘ü┘Ä┘ä┘Ä┘à┘æ┘ÄϺ Ï¿┘Ä┘ä┘ÄÏ║┘Ä ┘à┘ÄÏ╣┘Ä┘ç┘ŠϺ┘äÏ│┘æ┘ÄÏ╣┘Æ┘è┘Ä ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä ┘è┘ÄϺ Ï¿┘Å┘å┘Ä┘è┘æ┘Ä ÏÑ┘É┘å┘æ┘É┘è Ïú┘ÄÏ▒┘Ä┘ë ┘ü┘É┘è Ϻ┘ä┘Æ┘à┘Ä┘å┘ÄϺ┘à┘É Ïú┘Ä┘å┘æ┘É┘è Ïú┘ÄÏ░┘ÆÏ¿┘ÄÏ¡┘Å┘â┘Ä ┘ü┘ÄϺ┘å┘ÆÏ©┘ÅÏ▒┘Æ ┘à┘ÄϺÏ░┘ÄϺ Ϭ┘ÄÏ▒┘Ä┘ë.

Artinya: Maka tatkala anak itu telah sampai (pada  usia sanggup) berusaha bersama-sama (Ibrahim), (Ibrahim) berkata: Wahai puteraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu?

Ayat tersebut merupakan ujian terberat kepada Bapak kita Ibrahim dan Ibu Hajar. Bagaimana tidak? Anak yang telah dinantianya hingga usia 86 tahun tiba-tiba harus disembelih sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan kepada Allah.

Dasar Imail anak yang bertakwa, ia  malah menjawab:

┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä ┘è┘ÄϺ Ïú┘ÄÏ¿┘ÄϬ┘É Ïº┘ü┘ÆÏ╣┘Ä┘ä┘Æ ┘à┘ÄϺ Ϭ┘ÅÏñ┘Æ┘à┘ÄÏ▒┘Å Ï│┘ÄϬ┘Äϼ┘ÉÏ»┘Å┘å┘É┘è ÏÑ┘É┘å┘Æ Ï┤┘ÄϺÏí┘Ä Ïº┘ä┘ä┘æ┘Ä┘ç┘Å ┘à┘É┘å┘Ä Ïº┘äÏÁ┘æ┘ÄϺϿ┘ÉÏ▒┘É┘è┘å┘Ä.

"Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan (oleh Allah) kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar"

Dengan mata yang berkaca-kaca ibu Hajar bertanya “Apakah engkau akan benar-benar menyembelih putramu wahai Ibrahim?”.

Ibrahim tidak kuasa menjawab pertanyaan istrinya. Parang telah diasah, leher telah dipegang, Ismail telah bersiap. Namun tidak lama berselang, turunlah wahyu Allah, agar ia mengganti Ismail dengan seekor kambing.

 ┘ê┘Ä┘ü┘ÄÏ»┘Ä┘è┘Æ┘å┘ÄϺ┘ç┘Å Ï¿┘ÉÏ░┘ÉÏ¿┘ÆÏ¡┘ì Ï╣┘ÄÏ©┘É┘è┘à┘ì. ┘ê┘ÄϬ┘ÄÏ▒┘Ä┘â┘Æ┘å┘ÄϺ Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘è┘Æ┘ç┘É ┘ü┘É┘è Ϻ┘ä┘ÆÏóÏ«┘ÉÏ▒┘É┘è┘å┘Ä. Ï│┘Ä┘ä┘ÄϺ┘à┘î Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘ë ÏÑ┘ÉÏ¿┘ÆÏ▒┘ÄϺ┘ç┘É┘è┘à┘Ä. ┘â┘ÄÏ░┘Ä┘ä┘É┘â┘Ä ┘å┘Äϼ┘ÆÏ▓┘É┘è Ϻ┘ä┘Æ┘à┘ÅÏ¡┘ÆÏ│┘É┘å┘É┘è┘å┘Ä. ÏÑ┘É┘å┘æ┘Ä┘ç┘Å ┘à┘É┘å┘Æ Ï╣┘ÉÏ¿┘ÄϺϻ┘É┘å┘ÄϺ Ϻ┘ä┘Æ┘à┘ÅÏñ┘Æ┘à┘É┘å┘É┘è┘å┘Ä

Dan kami tebus anak itu (Ismail) dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan kaum-kaum sesudahnya. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah Kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.”

Allahu akbar allahu akbar allahu akbar wa lillahil hamd

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah

Kini, dalam syariat yang dibawah oleh nabi Muhammad SAW. Berkurban tidak sekedar menjadi pengikat kesalehan spiritual, melainkan juga sebagai bukti kesalehan sosial. Firman Allah dalam surat al-Kautsar.

┘ü┘ÄÏÁ┘Ä┘ä┘æ┘É ┘ä┘ÉÏ▒┘ÉÏ¿┘æ┘É┘â┘Ä ┘ê┘Ä Ïº┘å┘ÆÏ¡┘ÄÏ▒┘Æ

Artinya: “Maka shalat (Idul Adha)-lah kamu kemudian berkurbanlah

Dalam petikan ayat tersebut terdapat 2 perintah: yakni sholat dan berkurban. Kurban adalah bentuk ketaatan kepada allah, sebagai pengikat kesalehan transenden antara manusia dengan tuhannya. Sementara berkurban adalah bentuk kepedulian sosial dan emosi kemasyarakatan. Ini artinya bahwa umat Nabi Muhammad harus seimbang antara aspek ritual dan aspek sosial.

Maka Tidak elok kiranya kalau sebagian umat Islam merayakan Idhul Adha dengan suka cita, tetapi di sisi lain masih banyak orang-orang yang masih miskin, tertimpa kesulitan atas musibah banjir, desakan ekonomi akibat wabah serta berbagai macam ujian hidup. Kita sebagai makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk “ahsani taqwim” serta “khaira ummah” umat yang terbaik hendaklah memperbanyak sedekah, menyantuni anak yatim, merelakan harta kita untuk berkurban dan berbagai bentuk ibadah sosial yang lain.

Menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin adalah bentuk “tabsyir” atau penggembira bagi mereka yang mungkin hanya 1 atau 2 kali makan daging dalam setahun. Hingga agama menghukumi sunnah muakkad berkurban.

ϼ┘ÄÏ╣┘Ä┘ä┘Ä┘å┘ÄϺ Ϻ┘ä┘ä┘ç┘Å ┘ê┘ÄϺ┘É┘è┘æ┘ÄϺ┘â┘Å┘à┘Æ ┘à┘É┘å┘Ä Ïº┘ä┘ÆÏ╣┘ÄϺϪ┘ÉÏ»┘É┘è┘Æ┘å┘Ä Ïº┘ä┘Æ┘ü┘ÄϺϪ┘ÉÏ▓┘É┘è┘Æ┘å┘Ä , ┘ê┘ÄÏú┘ÄÏ»┘ÆÏ«┘Ä┘ä┘Ä┘å┘ÄϺ ┘ê┘ÄϺ┘É┘è┘æ┘ÄϺ┘â┘Å┘à┘Æ ┘ü┘É┘è Ï▓┘Å┘à┘ÆÏ▒┘ÄÏ®┘É Ï╣┘ÉÏ¿┘ÄϺϻ┘É┘ç┘É Ïº┘äÏÁ┘æ┘ÄϺ┘ä┘ÉÏ¡┘É┘è┘Æ┘å┘Ä.

Ïú┘ÄÏ╣┘Å┘ê┘ÆÏ░┘Å Ï¿┘ÉϺ┘ä┘ä┘ç┘É ┘à┘É┘å┘Ä Ïº┘äÏ┤┘æ┘Ä┘è┘ÆÏÀϺ┘Ä┘å┘É Ïº┘äÏ▒┘æϼ┘É┘è┘Æ┘à┘É:

"┘ê┘ÄÏú┘Ä┘à┘æ┘ÄϺ ┘à┘Ä┘å┘Æ Ï«┘ÄϺ┘ü┘Ä ┘à┘Ä┘é┘ÄϺ┘à┘Ä Ï▒┘ÄÏ¿┘æ┘É┘ç┘É ┘ê┘Ä┘å┘Ä┘ç┘Ä┘ë Ϻ┘ä┘å┘æ┘Ä┘ü┘ÆÏ│┘Ä Ï╣┘Ä┘å┘É Ïº┘ä┘Æ┘ç┘Ä┘ê┘Ä┘ë ┘ü┘ÄÏÑ┘É┘å┘æ┘Ä Ïº┘ä┘Æϼ┘Ä┘å┘æ┘ÄÏ®┘Ä ┘ç┘É┘è┘Ä Ïº┘ä┘Æ┘à┘ÄÏú┘Æ┘ê┘Ä┘ë".

┘ê┘Ä┘é┘Å┘ä┘Æ Ï▒┘ÄÏ¿┘æ┘É ÏºÏ║┘Æ┘ü┘ÉÏ▒┘Æ ┘ê┘ÄϺÏ▒┘ÆÏ¡┘Ä┘à┘Æ ┘ê┘ÄÏú┘Ä┘å┘ÆϬ┘Ä Ï«┘Ä┘è┘ÆÏ▒┘ŠϺ┘äÏ▒┘æ┘ÄϺϡ┘É┘à┘É┘è┘Æ┘å┘Ä.

 

Khutbah II

Ϻ┘ä┘ä┘ç Ïú┘âÏ¿Ï▒, Ϻ┘ä┘ä┘ç Ïú┘âÏ¿Ï▒, Ϻ┘ä┘ä┘ç Ïú┘âÏ¿Ï▒, Ϻ┘ä┘ä┘ç Ïú┘âÏ¿Ï▒, Ϻ┘ä┘ä┘ç Ïú┘âÏ¿Ï▒, Ϻ┘ä┘ä┘ç Ïú┘âÏ¿Ï▒, Ϻ┘ä┘ä┘ç Ïú┘âÏ¿Ï▒.

Ϻ┘ä┘ä┘ç┘ŠϺ┘Ä┘â┘ÆÏ¿┘ÄÏ▒┘Æ ┘â┘ÄÏ¿┘É┘è┘ÆÏ▒┘ïϺ ┘ê┘ÄϺ┘äÏ¡┘Ä┘à┘ÆÏ»┘Å ┘ä┘É┘ä┘æ┘ç┘É ┘âϽ┘èÏ▒Ϻ ┘ê┘ÄÏ│┘ÅÏ¿┘ÆÏ¡┘ÄϺ┘å┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘É Ï¿┘Å┘â┘ÆÏ▒┘ÄÏ®┘ï ┘ê┘ÄÏú┘ÄÏÁ┘É┘è┘Æ┘äϺ┘ï .

Ϻ┘Ä┘ä┘ÆÏ¡┘Ä┘à┘ÆÏ»┘Å ┘ä┘ä┘ç┘É Ï╣┘Ä┘ä┘ë┘Ä Ïº┘ÉÏ¡┘ÆÏ│┘ÄϺ┘å┘É┘ç┘É ┘ê┘ÄϺ┘äÏ┤┘æ┘Å┘â┘ÆÏ▒┘Å ┘ä┘Ä┘ç┘Å Ï╣┘Ä┘ä┘ë┘Ä Ï¬┘Ä┘ê┘Æ┘ü┘É┘è┘Æ┘é┘É┘ç┘É. ┘ê┘ÄÏú┘ÄÏ┤┘Æ┘ç┘ÄÏ»┘Å Ïú┘Ä┘å┘Æ ┘äϺ┘Ä Ïº┘É┘ä┘Ä┘ç┘Ä ÏÑ┘É┘äϺ┘æ┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘Å ┘ê┘ÄϺ┘ä┘ä┘ç┘Å ┘ê┘ÄÏ¡┘ÆÏ»┘Ä┘ç┘Å ┘äϺ┘Ä Ï┤┘ÄÏ▒┘É┘è┘Æ┘â┘Ä ┘ä┘Ä┘ç┘Å, ┘ê┘ÄÏú┘ÄÏ┤┘Æ┘ç┘ÄÏ»┘Å Ïú┘å┘æ┘Ä Ï│┘Ä┘è┘æ┘ÉÏ»┘Ä┘å┘ÄϺ ┘à┘ÅÏ¡┘Ä┘à┘æ┘ÄÏ»┘ïϺ Ï╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘Å┘ç┘Å ┘ê┘ÄÏ▒┘ÄÏ│┘Å┘ê┘Æ┘ä┘Å┘ç┘Å.

 Ïº┘ä┘ä┘æ┘ç┘Å┘à┘æ┘Ä ÏÁ┘Ä┘ä┘æ┘É Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘ë Ï│┘Ä┘è┘æ┘ÉÏ»┘É┘å┘ÄϺ ┘à┘ÅÏ¡┘Ä┘à┘æ┘ÄÏ»┘ì ┘ê┘ÉÏ╣┘Ä┘ä┘Ä┘ë Ϻ┘Ä┘ä┘É┘ç┘É ┘ê┘ÄϺ┘ÄÏÁ┘ÆÏ¡┘ÄϺϿ┘É┘ç┘É ┘ê┘ÄÏ│┘Ä┘ä┘æ┘É┘à┘Æ Ï¬┘ÄÏ│┘Æ┘ä┘É┘è┘Æ┘à┘ïϺ ┘â┘ÉϽ┘è┘ÆÏ▒┘ïϺ, Ïú┘Ä┘à┘æ┘ÄϺ Ï¿┘ÄÏ╣┘ÆÏ»┘Å: ┘ü┘Ä┘èϺ┘Ä Ïº┘Ä┘è┘æ┘Å┘ç┘ÄϺ Ϻ┘ä┘å┘æ┘ÄϺÏ│┘Å,  Ïº┘ÉϬ┘æ┘Ä┘é┘Å┘êϺϺ┘ä┘ä┘ç┘Ä ┘ü┘É┘è┘Æ┘à┘ÄϺ Ïú┘Ä┘à┘ÄÏ▒┘Ä, ┘ê┘ÄϺ┘å┘ÆϬ┘Ä┘ç┘Å┘ê┘ÆϺ Ï╣┘Ä┘à┘æ┘ÄϺ ┘å┘Ä┘ç┘Ä┘ë, ┘ê┘ÄϺÏ╣┘Æ┘ä┘Ä┘à┘Å┘ê┘ÆϺ Ïú┘Ä┘å┘æ┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘æ Ïú┘Ä┘à┘ÄÏ▒┘Ä┘â┘Å┘à┘Æ Ï¿┘ÉϺ┘Ä┘à┘ÆÏ▒┘ì Ï¿┘ÄÏ»┘ÄÏú┘Ä ┘ü┘É┘è┘Æ┘ç┘É Ï¿┘É┘å┘Ä┘ü┘ÆÏ│┘É┘ç┘É, ┘ê┘ÄϽ┘Ä┘Ç┘å┘Ä┘ë Ï¿┘É┘à┘Ä┘äÏó Ϫ┘É┘â┘ÄϬ┘É┘ç┘É Ï¿┘É┘é┘ÅÏ»┘ÆÏ│┘É┘ç┘É. ┘ê┘Ä┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä Ï¬┘ÄÏ╣Ϻ┘Ä┘ä┘Ä┘ë ÏÑ┘É┘å┘æ┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘Ä ┘ê┘Ä┘à┘Ä┘äÏó Ϫ┘É┘â┘ÄϬ┘Ä┘ç┘Å ┘è┘ÅÏÁ┘Ä┘ä┘æ┘Å┘ê┘Æ┘å┘Ä Ï╣┘Ä┘ä┘ë┘Ä Ïº┘ä┘å┘æ┘ÄÏ¿┘É┘ë ┘èÏó Ϻ┘Ä┘è┘æ┘Å┘ç┘ÄϺ Ϻ┘ä┘æ┘ÄÏ░┘É┘è┘Æ┘å┘Ä Ïó┘à┘Ä┘å┘Å┘ê┘ÆϺ ÏÁ┘Ä┘ä┘æ┘Å┘ê┘ÆϺ Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘è┘Æ┘ç┘É ┘ê┘ÄÏ│┘Ä┘ä┘æ┘É┘à┘Å┘ê┘ÆϺ Ϭ┘ÄÏ│┘Æ┘ä┘É┘è┘Æ┘à┘ïϺ. Ϻ┘ä┘ä┘ç┘Å┘à┘æ┘Ä ÏÁ┘Ä┘ä┘æ┘É Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘ë Ï│┘Ä┘è┘æ┘ÉÏ»┘É┘å┘ÄϺ ┘à┘ÅÏ¡┘Ä┘à┘æ┘ÄÏ»┘ì ÏÁ┘Ä┘ä┘æ┘Ä┘ë Ϻ┘ä┘ä┘ç┘Å Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘è┘Æ┘ç┘É ┘ê┘ÄÏ│┘Ä┘ä┘æ┘Ä┘à┘Æ ┘ê┘ÄÏ╣┘Ä┘ä┘Ä┘ë Ïó┘ä┘É Ï│┘Ä┘è┘æ┘ÉÏ»┘É┘åϺ┘Ä ┘à┘ÅÏ¡┘Ä┘à┘æ┘ÄÏ»┘ì ┘ê┘ÄÏ╣┘Ä┘ä┘Ä┘ë Ϻ┘Ä┘å┘ÆÏ¿┘É┘èÏóϪ┘É┘â┘Ä ┘ê┘ÄÏ▒┘ÅÏ│┘Å┘ä┘É┘â┘Ä ┘ê┘Ä┘à┘Ä┘äÏóϪ┘É┘â┘ÄÏ®┘É Ïº┘Æ┘ä┘à┘Å┘é┘ÄÏ▒┘æ┘ÄÏ¿┘É┘è┘Æ┘å┘Ä.

 ┘ê┘ÄϺÏ▒┘ÆÏÂ┘Ä Ïº┘ä┘ä┘æ┘ç┘Å┘à┘æ┘Ä Ï╣┘Ä┘å┘É Ïº┘Æ┘äÏ«┘Å┘ä┘Ä┘ü┘ÄϺÏí┘É Ïº┘äÏ▒┘æ┘ÄϺÏ┤┘ÉÏ»┘É┘è┘Æ┘å┘Ä Ïú┘ÄÏ¿┘É┘ë Ï¿┘Ä┘â┘ÆÏ▒┘ì ┘ê┘ÄÏ╣┘Å┘à┘ÄÏ▒ ┘ê┘ÄÏ╣┘ÅϽ┘Æ┘à┘ÄϺ┘å ┘ê┘ÄÏ╣┘Ä┘ä┘É┘ë ┘ê┘ÄÏ╣┘Ä┘å┘Æ Ï¿┘Ä┘é┘É┘è┘æ┘ÄÏ®┘É Ïº┘äÏÁ┘æ┘ÄÏ¡┘ÄϺϿ┘ÄÏ®┘É ┘ê┘ÄϺ┘äϬ┘æ┘ÄϺϿ┘ÉÏ╣┘É┘è┘Æ┘å┘Ä ┘ê┘ÄϬ┘ÄϺϿ┘ÉÏ╣┘É┘è Ϻ┘äϬ┘æ┘ÄϺϿ┘ÉÏ╣┘É┘è┘Æ┘å┘Ä ┘ä┘Ä┘ç┘Å┘à┘Æ Ï¿┘ÉϺ┘ÉÏ¡┘ÆÏ│┘ÄϺ┘å┘ì Ϻ┘É┘ä┘Ä┘ë ┘è┘Ä┘ê┘Æ┘à┘É Ïº┘äÏ»┘æ┘É┘è┘Æ┘å┘É. ┘ê┘ÄϺÏ▒┘ÆÏ¡┘Ä┘à┘Æ┘å┘ÄϺ ┘à┘ÄÏ╣┘Ä┘ç┘Å┘à┘Æ Ï¿┘ÉÏ▒┘ÄÏ¡┘Æ┘à┘ÄϬ┘É┘â┘Ä ┘è┘ÄϺ Ϻ┘ÄÏ▒┘ÆÏ¡┘Ä┘à┘Ä Ïº┘äÏ▒┘æ┘ÄϺϡ┘É┘à┘É┘è┘Æ┘å┘Ä.

 Ïº┘Ä┘ä┘ä┘ç┘Å┘à┘æ┘Ä ÏºÏ║┘Æ┘ü┘ÉÏ▒┘Æ ┘ä┘É┘ä┘Æ┘à┘ÅÏñ┘Æ┘à┘É┘å┘É┘è┘Æ┘å┘Ä ┘ê┘ÄϺ┘Æ┘ä┘à┘ÅÏñ┘Æ┘à┘É┘å┘ÄϺϬ┘É ┘ê┘ÄϺ┘Æ┘ä┘à┘ÅÏ│┘Æ┘ä┘É┘à┘É┘è┘Æ┘å┘Ä ┘ê┘ÄϺ┘Æ┘ä┘à┘ÅÏ│┘Æ┘ä┘É┘à┘ÄϺϬ┘É Ïº┘Ä┘äϺ┘ÄÏ¡┘Æ┘èÏóÏí┘Å ┘à┘É┘å┘Æ┘ç┘Å┘à┘Æ ┘ê┘ÄϺ┘Æ┘äϺ┘Ä┘à┘Æ┘ê┘ÄϺϬ┘É. Ϻ┘ä┘ä┘æ┘ç┘Å┘à┘æ┘Ä Ïú┘ÄÏ╣┘ÉÏ▓┘æ┘Ä Ïº┘Æ┘äÏÑ┘ÉÏ│┘Æ┘äϺ┘Ä┘à┘Ä ┘ê┘ÄϺ┘Æ┘ä┘à┘ÅÏ│┘Æ┘ä┘É┘à┘É┘è┘Æ┘å┘Ä, ┘ê┘ÄÏú┘ÄÏ░┘É┘ä┘æ┘Ä Ïº┘äÏ┤┘æ┘ÉÏ▒┘Æ┘â┘Ä ┘ê┘ÄϺ┘Æ┘ä┘à┘ÅÏ┤┘ÆÏ▒┘É┘â┘É┘è┘Æ┘å┘Ä, ┘ê┘ÄϺ┘å┘ÆÏÁ┘ÅÏ▒┘Æ Ï╣┘ÉÏ¿┘ÄϺϻ┘Ä┘â┘Ä Ïº┘Æ┘ä┘à┘Å┘ê┘ÄÏ¡┘æ┘ÉÏ»┘É┘è┘æ┘ÄÏ®┘Ä, ┘ê┘ÄϺ┘å┘ÆÏÁ┘ÅÏ▒┘Æ ┘à┘Ä┘å┘Æ ┘å┘ÄÏÁ┘ÄÏ▒┘Ä Ïº┘äÏ»┘æ┘É┘è┘Æ┘å┘Ä, ┘ê┘ÄϺϫ┘ÆÏ░┘Å┘ä┘Æ ┘à┘Ä┘å┘Æ Ï«┘ÄÏ░┘Ä┘ä┘Ä Ïº┘Æ┘ä┘à┘ÅÏ│┘Æ┘ä┘É┘à┘É┘è┘Æ┘å┘Ä, ┘ê┘ÄÏ»┘Ä┘à┘æ┘ÉÏ▒┘Æ Ïú┘ÄÏ╣┘ÆÏ»┘ÄϺÏí┘ÄϺ┘äÏ»┘æ┘É┘è┘Æ┘å┘É, ┘ê┘ÄϺÏ╣┘Æ┘ä┘É ┘â┘Ä┘ä┘É┘à┘ÄϺϬ┘É┘â┘Ä ÏÑ┘É┘ä┘Ä┘ë ┘è┘Ä┘ê┘Æ┘à┘Ä Ïº┘äÏ»┘æ┘É┘è┘Æ┘å┘É.

 Ïº┘ä┘ä┘ç┘Å┘à┘æ┘Ä ÏºÏ»┘Æ┘ü┘ÄÏ╣┘ÆÏ©, Ï╣┘Ä┘å┘æ┘ÄϺ Ϻ┘Æ┘äÏ¿┘Ä┘äϺ┘ÄÏí┘Ä, ┘ê┘ÄϺ┘Æ┘ä┘ê┘ÄÏ¿┘ÄϺÏí┘Ä, ┘ê┘ÄϺ┘äÏ▓┘æ┘Ä┘äϺ┘ÄÏ▓┘É┘ä┘Ä, ┘ê┘ÄÏ│┘Å┘ê┘ÆÏí┘Ä Ïº┘Æ┘ä┘ü┘ÉϬ┘Æ┘å┘ÄÏ®┘É ┘ê┘ÄϺ┘Æ┘ä┘à┘ÉÏ¡┘Ä┘å┘Ä, ┘à┘ÄϺ Ï©┘Ä┘ç┘ÄÏ▒┘Ä ┘à┘É┘å┘Æ┘ç┘ÄϺ ┘ê┘Ä┘à┘ÄϺ Ï¿┘ÄÏÀ┘Ä┘å┘Ä Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ï¿┘Ä┘ä┘ÄÏ»┘É┘å┘ÄϺ ┘ç┘ÄÏ░┘ÄϺ Ϻ┘É┘å┘ÆÏ»┘Å┘ê┘å┘É┘è┘ÆÏ│┘É┘è┘æ┘ÄϺ Ï«ÏóÏÁ┘æ┘ÄÏ®┘ï, ┘ê┘ÄÏ│┘ÄϺϪ┘ÉÏ▒┘É Ïº┘Æ┘äÏ¿┘Å┘ä┘ÆÏ»┘ÄϺ┘å┘É Ïº┘Æ┘ä┘à┘ÅÏ│┘Æ┘ä┘É┘à┘É┘è┘Æ┘å┘Ä Ï╣Ïó┘à┘æ┘ÄÏ®┘ï ┘è┘ÄϺ Ï▒┘ÄÏ¿┘æ┘Ä Ïº┘Æ┘äÏ╣┘ÄϺ┘ä┘Ä┘à┘É┘è┘Æ┘å┘Ä.  Ï▒┘ÄÏ¿┘æ┘Ä┘å┘ÄϺ ÏóϬ┘É┘åϺ┘Ä ┘ü┘É┘ë Ϻ┘äÏ»┘æ┘Å┘å┘Æ┘è┘ÄϺ Ï¡┘ÄÏ│┘Ä┘å┘ÄÏ®┘ï ┘ê┘Ä┘ü┘É┘ë Ϻ┘Æ┘äÏóÏ«┘ÉÏ▒┘ÄÏ®┘É Ï¡┘ÄÏ│┘Ä┘å┘ÄÏ®┘ï ┘ê┘Ä┘é┘É┘å┘ÄϺ Ï╣┘ÄÏ░┘ÄϺϿ┘Ä Ïº┘ä┘å┘æ┘ÄϺÏ▒┘É. Ï▒┘ÄÏ¿┘æ┘Ä┘å┘ÄϺ Ï©┘Ä┘ä┘Ä┘à┘Æ┘å┘ÄϺ Ϻ┘Ä┘å┘Æ┘ü┘ÅÏ│┘Ä┘å┘ÄϺ ┘ê┘ÄϺ┘É┘å┘Æ ┘ä┘Ä┘à┘Æ Ï¬┘ÄÏ║┘Æ┘ü┘ÉÏ▒┘Æ ┘ä┘Ä┘å┘ÄϺ ┘ê┘ÄϬ┘ÄÏ▒┘ÆÏ¡┘Ä┘à┘Æ┘å┘ÄϺ ┘ä┘Ä┘å┘Ä┘â┘Å┘ê┘Æ┘å┘Ä┘å┘æ┘Ä ┘à┘É┘å┘Ä Ïº┘Æ┘äÏ«┘ÄϺÏ│┘ÉÏ▒┘É┘è┘Æ┘å┘Ä.

 Ï╣┘ÉÏ¿┘ÄϺϻ┘ÄϺ┘ä┘ä┘ç┘É ! ÏÑ┘É┘å┘æ┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘Ä ┘è┘ÄÏú┘Æ┘à┘ÅÏ▒┘Å Ï¿┘ÉϺ┘Æ┘äÏ╣┘ÄÏ»┘Æ┘ä┘É ┘ê┘ÄϺ┘Æ┘äÏÑ┘ÉÏ¡┘ÆÏ│┘ÄϺ┘å┘É ┘ê┘ÄÏÑ┘É┘è┘ÆϬÏóÏí┘É Ï░┘É┘è Ϻ┘Æ┘ä┘é┘ÅÏ▒┘ÆÏ¿┘ë┘Ä ┘ê┘Ä┘è┘Ä┘å┘Æ┘ç┘Ä┘ë Ï╣┘Ä┘å┘É Ïº┘Æ┘ä┘ü┘ÄÏ¡┘ÆÏ┤ÏóÏí┘É ┘ê┘ÄϺ┘Æ┘ä┘à┘Å┘å┘Æ┘â┘ÄÏ▒┘É ┘ê┘ÄϺ┘Æ┘äÏ¿┘ÄÏ║┘Æ┘è ┘è┘ÄÏ╣┘ÉÏ©┘Å┘â┘Å┘à┘Æ ┘ä┘ÄÏ╣┘Ä┘ä┘æ┘Ä┘â┘Å┘à┘Æ Ï¬┘ÄÏ░┘Ä┘â┘æ┘ÄÏ▒┘Å┘ê┘Æ┘å┘Ä, ┘ê┘ÄϺÏ░┘Æ┘â┘ÅÏ▒┘Å┘êϺ Ϻ┘ä┘ä┘æ┘ç┘Ä Ïº┘äÏ╣┘ÄÏ©┘É┘è┘Æ┘à┘Ä ┘è┘ÄÏ░┘Æ┘â┘ÅÏ▒┘Æ┘â┘Å┘à┘Æ ┘ê┘ÄϺÏ┤┘Æ┘â┘ÅÏ▒┘Å┘ê┘Æ┘ç┘Å Ï╣┘Ä┘ä┘ë┘Ä ┘å┘ÉÏ╣┘Ä┘à┘É┘ç┘É ┘è┘ÄÏ▓┘ÉÏ»┘Æ┘â┘Å┘à┘Æ ┘ê┘Ä┘ä┘ÄÏ░┘É┘â┘ÆÏ▒┘ŠϺ┘ä┘ä┘ç┘É Ïú┘Ä┘â┘ÆÏ¿┘ÄÏ▒┘Æ.

Kajian Selanjutnya


Hafiz as-Syirazi + QnA

28 February 2024, 20:00Kajian Sebelumnya


Anthony de Mello

21 February 2024, 20:00

Osho

07 February 2024, 20:00