Qasidah Burdah Penolak Wabah

Pemikiran Imam al-Bushiri dalam beberapa literatur tasawuf kita, apalagi dalam literatur filsafat Islam dapat dikatakan sedikit sekali. Bahkan, kalau boleh dikatakan sangat jarang sekali diekspos di ruang civitas akademik. Padahal, karya Imam al-Bushiri yang berjudul al-Kawakib al-Durriyah fi Madh Khayr […]

READ MORE


Showing 1-6 of 15 results