Lawh Mahfuzh

Nabi Muhammad Saw yang merupakan insan kamil betul-betul cemerlang keseluruhan dari diri beliau. Kalau roh dan akalnya tak lain merupakan induk dari seluruh kitab suci yang diturunkan kepada kepada para nabi, para rasul, dan pada dirinya sendiri, maka hati beliau […]

READ MORE

Showing 25-30 of 119 results