Sayyid Jamaluddin Al-Afghani

PROBLEM UMAT ISLAM: INTERNAL Umat Islam meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya, dipengaruhi sifat statis. Islam adalah agama yang sesuai untuk semua bangsa maupun zaman. Kalau kelihatan ada pertentangan antara ajaran-ajaran Islam dengan kondisi perubahan zaman, maka penyesuaian dapat diperoleh dengan […]

READ MORE

Showing 7-9 of 9 results